Kryštálová štruktúra Al10V,
(s dovolením M. Jahnatka)

 

MIESTO KONANIA:


Hotel SÚZA
Drotárska cesta 46
Bratislava

http://www.suza.sk/

 

 

TERMÍN KONANIA:

 

16. - 19. 5. 2010

 

 

 

user PRIHLÁSENIE

NANOVED & NANOTECH & TECHTRANSFER 2010
NANOVED & NANOTECH & TECHTRANSFER 2010
NANOVED & NANOTECH & TECHTRANSFER 2010
MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA O NANOVEDÁCH, NANOTECHNOLÓGIÁCH, NANOMATERIÁLOCH, NANOMEDICÍNE A TECHNOLOGICKOM TRANSFERE 16. - 19. 5. 2010
   
Aktualizované: 30.09.2015
Technická realizácia stránky www.nano2010.sk a www.nano2020.sk je podporovaná
projektom VEGA 1/0601/13:
NANOkompozity a nanoštruktúry na báze uhlíka pre špeciálne aplikácie.
Aktuality| Šablóny| Pozvané prednášky| Sponzori| Kontakt| Odporúčame|